Maapallon kello tikittää

Maapallon kello tikittää. Tilastoja maapallon kestävyydestä on koottu tikittävän kellon muotoon.
Kello kertoo paljonko väestö lisääntyy, paljonko on aliravittuja ihmisiä, paljonko ihmisiä sairastuu HIV:iin tai syöpään.

Kello kertoo miten paljon maapallon keskilämpötila nousee ja kuinka suuria ovat hiilidioksidipäästöt.

Kello kertoo myöskin, paljonko maapallolta häviää metsiä, paljonko uutta metsää istutetaan ja paljonko maata menetetään eroosiossa.

Kello kertoo öljyn tuotannon, tunnetut öljyvarat ja kuinka pitkään tunnetut öljyvarat riittävät nykykulutuksella.

Tulokset voidaan nähdä vuotta, kuukautta, viikkoa ja päivää kohti laskettuna.

http://www.poodwaddle.com/clocks3.htm