Mansikat luomussa laadukkaampia ja maa viljavampaa osoittaa tutkimus USA:sta

Luomuna ja tavanomaisesti mansikkaa viljelevien tilojen ja satojen vertailu osoitti, että luomumansikat olivat maukkaampia, ravitsevampia ja maa oli viljavampaa ja monimuotoisuus oli maassa tavanomaista suurempi. Tutkimus tehtiin Washingtonin valtionyliopistossa vertailemalla 13 luomu- ja tavanomaista Kaliforniassa mansikkaa viljelevää tilaa toisiinsa.

Tutkimusaineisto käytännön tiloilta
Tutkimuksessa kerättiin kahden vuoden aikana näytteitä useita kertoja kolmesta mansikkalajikkeesta. Näytteistä tutkittiin marjojen ravinnepitoisuuksia, säilyvyyttä, fytokemiallista koostumusta ja aistinvaraisesti tutkittavia ominaisuuksia.  Maan ominaisuuksia tutkittiin tavanomaisin maan viljavuusmäärityksin sekä tutkimalla biologisia ominaisuuksia.

Marjojen laatu
Luomumansikat säilyivät pitempään, niiden kuiva-aine-, antioksidantti-, C-vitamiini- ja fenoliyhdisteiden pitoisuudet olivat suurempia. Luomumansikoiden fosfori- ja kaliumpitoisuudet olivat alempia. Makutesteissä yksi lajike oli luomuna viljeltynä maukkaampi kuin tavanomaisesti viljely mansikka ja sen yleinen hyväksyttävyys oli parempi.

Maan viljavuus
Luomuviljelyssä maan hiilen ja typen pitoisuudet olivat korkeampia, mikrobistoa oli enemmän ja maan biologinen monimuotoisuus ja aktiivisisuus olivat suurempia. Hivenravinteiden pitoisuudet olivat luomupelloissa suurempia. Luomupelloissa maan biologinen aktiivisuus, monimuotoisuus ja stressin kestävyys olivat suurempia. Esimerkiksi biologinen typensidonta ja torjunta-aineiden hajotus olivat suurempia.

Tulokset osoittivat, että luomumansikkaviljelmät tuottivat laadukkaampia marjoja ja maa oli viljavampaa, maassa voi olla suurempi mikrobiologinen tuotantokyky ja suurempi stressiolosuhteiden kestävyys.

Lähde:
Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems. 2010. Reganold ym. PLoS ONE, September 2010, Volume 5, Issue 9.

Teksti: Jukka Rajala