Mentoreita vauhdittamaan luomuyritysten kehittämistä

LuomulihavalmisteitaEtelä-Savon luomuyrityksiä vauhditetaan uusien tuotteiden ja palvelumallien kehittämiseen uudentyyppisellä mentoriohjelmalla. Käytännössä luomuyrityksen on mahdollista saada käyttöönsä kaksi tai kolmekin kokenutta mentoria, joille yrittäjä esittelee ideoitaan ja ellei hänellä niitä ole, mentori auttaa kyselemällä ideoiden muodostumista. Mentori keskustelee, mutta yrittäjä tekee valinnat ja asettaa tavoitteet. Mentorit laittavat oman osaamisensa peliin niin, että hankkeessa mukana olevat luomuyritykset saavat laadittua yritykselleen strategian. Strategian ytimessä on, että tuotteelle löytyy kysyntää, asiakas löytää tuotteet ja ne pystytään hänelle toimittamaan. Mentorikoulutuksessa on mukana laaja joukko pitkän uran maakunnassa yritysneuvonnan parissa eri tehtävissä tehneitä asiantuntijoita.

Juvalainen Matti Jaatinen on pitkän linjan luomuyrittäjä, joka on aloittanut luomutilan pidon 1979. Nyt tilalla leivotaan luomuruisleipää juvalaisesta rukiista, pidetään luomukyyttöemolehmiä ja suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. Jaatinen uskoo, että luomussa on paljon mahdollisuuksia eteläsavolaisille tiloille.

”Viljelijäpuoli lähtee nopeasti liikkeelle, kun tukipolitiikka ja markkinointi tukevat sitä. Meiltä puuttuu liki kokonaan vielä luomusta jalostajapuoli.”

Mentorointikoulutus (26.4.-12.11.2013) liittyy luomuyrityksille suunnattuun yritysvalmennukseen ja liiketoimintakoulutukseen, joka alkoi tammikuussa. Koulutusohjelma päättyy joulukuussa 2013, kun yrityksen liiketoiminnan eri osiot yhdistetään kokonaisuutta kuvaavaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Mentorointi jatkuu kesäkuun 2014 loppuun saakka osana hanketta.

”Tavoitteena on, että hankkeen aikana luodut mallit jäävät elämään Etelä-Savoon. Meillä Pienyrityskeskuksessa on ollut jo vuosia laaja mentoriverkosto asiakasyritystemme käytössä ja nyt laajennamme sitä luomuosaajiin”, projektiasiantuntija Sinikka Mynttinen sanoo.

”Jo tässä vaiheessa myös muiden kuin luomuliiketoimintakoulutukseen osallistuvien luomuyrittäjien on mahdollista saada oma mentori. Asiassa kannattaa kuitenkin toimia nopeasti.”

Valmennukset ovat osa Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hanketta, joka tuo luomualan toimijoiden ulottuville uusina asioina myös mentoroinnin ja vertaistuen.

Pienyrityskeskus on osatoteuttajana tässä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa projektissa. Pienyrityskeskus vastaa hankkeessa arvoketjuselvityksestä ja luomuliiketoiminnan kehittämisestä.

Lisätietoja:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus projektiasiantuntija MMT Sinikka Mynttinen, puh. 050 496 5227, sinikka.mynttinen(at)aalto.fi
Tutkimusjohtaja KTT Markku Virtanen, puh. 040 754 5539, markku.virtanen(at)aalto.fiHelsingin yliopiston Ruralia-instituutissa erikoissuunnittelija, agronomi Jukka Rajala, jukka.rajala(at)helsinki.fi