Mitä tarkoittaa Ruokajärjestelmä?

Ruoka- tai elintarvikejärjestelmän (food systems) käsite on nousemassa lineaarisen ruoka- tai elintarvikeketjun (food chain) käsitteen rinnalle kuvaamaan laajemmin ja todenmukaisemmin maatalouden, teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä kotitalouksien kysynnän muodostamaa ketjua.

Ruokajärjestelmä vastaa kysymyksiin, miten ruoka tuotetaan ja miten se päätyy kuluttajalle sekä miksi syömme mitä syömme.

Ruokajärjestelmää yhdistää seuraavat kolme prosessia:

  1. Biologiset prosessit, joiden kautta ruokaa tuotetaan ja niiden ekologisen perustan.
  2. Taloudelliset ja poliittiset prosessit, joiden kautta ruokaa tuotetaan, hallinnoidaan ja säädellään.
  3. Sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit, kuten kulttuuriperinteet ja arvot, jotka vaikuttavat ruuan tuotantoon.

Nykyisen ruokajärjestelmän perusta on laskettu toisen maailmansodan jälkeen länsimaiden johdolla.