Oivalluskysymykset

kysyva

Näiden kysymysten tarkoitus on purkaa markkinoinnin kokonaisuutta ratkottaviksi kysymyksiksi ja arjessa edistettäviksi suunniksi. Valitse näistä kysymyksistä mielestäsi tärkeimmät. Selaile tärkeimpiä ja valitse niistä tärkeimmät. Oleellista on antaa kysymysten ohjata ajatuksesi askartelemaan erilaisten markkinoinnin kysymysten kanssa.

Kysymykset on jaoteltu teemoittain. Niiden kautta voit lähestyä mitä vain markkinoinnin suunnittelun osa-aluetta.

Oivalluskysymykset (pdf, 6 s.)

Materiaalin on tehnyt Kasvot luomulle hankkeessa markkinoinnin asiantuntijana toiminut Tiina Rintanen.

Oivalluskysymykset ovat osa Kasvot luomulle -hankkeessa julkistettuja materiaaleja. Kaikista markkinoinnin suunnittelun materiaaleista on tehty kooste ja kaikista Kasvot luomulle -materiaaleista laaja listaus.

Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.