Öljyaikakauden huippu maailman öljyntuotannon tulevaisuuden analyysi

Uppsalan yliopiston tutkijaryhmä kritisoi Kansainvälisen Energiajärjestö IEA:n julkaisemaa World Energy Outlook 2008-raporttia tulevaisuuden öljyntuotantomäärien yliarvioinnista. IEA on OECD-maiden energia-alan asiantuntijajärjestö, jonka ennusteiden perusteella monet valtiot ja organisaatiot tekevät omia tulevaisuuden energiapoliittisia linjauksiaan. Uppsalan tutkijaryhmä ennustaa öljyn tuotannon laskevan nykytasosta vuoteen 2030 mennessä 75 miljoonaan tynnyriin päivässä, kun taas IEA ennustaa tuotannon kasvavan yli 106 miljoonaan tynnyriin.

Tulevaisuuden öljytarpeet – kysyntäskenaario
IEA arvioi öljynkysynnän olevan vuonna 2030 106,4 miljoonaa tynnyriä (mb/pv ). Lukuun on päädytty ennakoidun talouskasvun perusteella olettaen, että BKT:n kasvun ja öljynkulutuksen välinen tiivis riippuvuus säilyy. Vuoteen 2015 talouskasvun oletetaan olevan 3 % vuodessa, mikä edellyttää 1,3 %:n öljynkulutuksen kasvua vuodessa ja sen jälkeen 0,8 % vuodessa. IEA olettaa öljyntuotannon pysyvän edelleen ennustetun kysynnän tahdissa. Uppsalan tutkijaryhmä kritisoi tätä oletusta ja analysoi öljyn tuotantoennusteita tieteellisten tutkimusten sekä aiempien havaintoja pohjalta. Keskeiseen rooliin tutkimuksessa nousi hyödynnettävissä olevien öljyvarantojen realistisen hyödyntämisnopeuden arviointi.

Lue koko artikkeli LuomuTIETOverkon sivuilta