Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Luonnonmukaisen vihannesviljelyn kehittämisongelmia ja oppimishaasteita tarkastellaan agroekologian väitöskirjatutkimuksessa. Kahden eri taustoista luonnonmukaiseen vihannesviljelyyn siirtyneen tilan toiminnan ja käytäntöjen analyysin avulla on paikannettu tilanteisia oppimishaasteita, ja tulkittu niitä suhteessa Suomen maa- ja puutarhatalouden ja luomuviljelyn kehitykseen.

Oleelliset oppimishaasteet liittyvät yhtäältä luonnonvarojen käyttöön ja toisaalta viljelijöiden ulkopuolisiin suhteisiin. Luonnonvarojen käytön osalta keskeinen kysymys on, kehitetäänkö luomuvihannesviljelyä ekologiseen ja kestävään vai intensiiviseen suuntaan. Tärkeimmät suhteet ovat markkinointi-, hallinto- ja ns. luomusuhteet, jotka ovat enimmäkseen toisia luomuviljelijöitä ja -neuvojia. Tulosten perusteella väitöskirjassa on kehitetty oppimisvälineitä, joita voidaan soveltaa keskusteltaessa ja pohdittaessa luomutuotannon kehittämisen suuntia.

Seppänen, L. 2004

Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Learning challenges in organic vegetable farming. An activity-theoretical study of on-farm practices. University of Helsinki , Institute for Rural Research and Training. Publications 1. 145 p.
Väitöstiivistelmä
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/
vaitokset.nsf/b688d98986c9e9edc2256a
4c003e4ba9/2afb35d0ba8e0cb0c2256e
2400345256?OpenDocument

Väitöskirjan yhteenveto-osa
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/sbiol/
vk/seppanen/