Organic Centerin vastine FSA:n tutkimukseen

FSA:n kirjallisuustutkimus luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden eroista terveellisyydessä perustuu kyseenalaisiin rajauksiin ja osin vanhentuneisiin menetelmiin, sanoo USA:n Maatalousakatemian entinen tutkimusjohtaja Charles Benbrook työryhmineen FSA:n tutkimuksen vastineessa. Lontoon tutkimusryhmä löysi tilastollisesti merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden välillä kolmessa ryhmässä kolmestatoista.

Tavanomaisissa tuotteissa oli enemmän typpeä ja luomutuotteissa enemmän fosforia ja orgaanisia happoja. Koska korkea typpipitoisuuteen liittyy useimmiten suurempi vapaiden ja haitallisten typpiyhdisteiden määrä, niin luomutuotteita voidaan pitää tämän osalta ihmisen terveydelle turvallisempina. Myös erot mainitussa kahdessa muussa ryhmässä suosivat luomutuotteita.Lontoon ryhmä ei esimerkiksi ottanut mukaan tutkimukseensa lainkaan yksittäisten antioksidanttien pitoisuuksia eikä kokonaisantioksidantti-aktiivisuutta, joita nykyisin pidetään terveydelle tärkeinä ryhminä.Lontoon tutkimukseen on sisällytetty myös jo varsin vanhoja tutkimuksia, jotka on tehty nykyisin jo hylätyin menetelmin ja lajikkein.

Ryhmä on myös tulkinnut tavanomaisen viljelyn varsin tiukasti; ”integroidusti” tuotettuja tuotteita ei ole kelpuutettu lainkaan mukaan vertailuun, vaan sanotaan, ettei ”integroitu” ole tavanomaisesti tuotettu. Ryhmän käyttämän määritelmän mukaan tavanomaisesti viljelty tuote on kyseessä, kun käytetään monokulttuuria, rutiininomaista torjunta-aineiden ruiskutuksia, ja ylisuuria väkilannoitemääriä. Integroitu viljely on nykyisin kuitenkin vallitseva (ja täsmällisimmin määritelty) tavanomainen viljelytapa monissa maissa. Siksi sitä käytetään useissa uudemmissa vertailevissa tutkimuksissa tavanomaisena viljelymenetelmänä.

Lontoon ryhmä on monessa tapauksessa myös käyttänyt saman ryhmän vertailussa melko monenlaisia tutkimuksia, jolloin suuren hajonnan takia ei ole saatu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Eräissä muissa vastaavantyyppisissä vertailuissa on pyritty vertailemaan tiukasti samantyyppisiä tutkimuspareja, jolloin merkitseviä eroja on löytynyt useammin.

Lontoon ryhmä vetoaa suureen tieteellisyyteen, mutta on kuitenkin itse sisällyttänyt tutkimuksensa piiriin esimerkiksi useita ruokakorivertailuja, joissa tuotteiden alkuperästä ei ole juuri mitään tarkempaa tietoa.

Helmikuun 2008 jälkeen on julkaistu 15 uutta hyvin suunniteltua ja raportoitua tutkimusta, joista useimmat osoittavat luomutuotteiden olevan jossakin suhteessa terveydelle edullisia.

Näiden uusien tutkimusten mukaan luomutuotteissa on vähemmän typpeä ja typpiyhdisteiden laatu on parempi ja luomutuotteissa on enemmän C-vitamiinia, fenolisia yhdisteitä, ja niiden kokonaisantioksidanttikapasiteetti on tavanomaisia tuotteita korkeampi.

Organic Centerin kommentit FSA:n kirjallisuustutkimukseen

Organic Centerin oma vastaavanlainen kirjallisuustutkimus:
”New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods.”

Teksti: Jukka Rajala