Osaamista maan kasvukunnon hoitoon OSMO-hanke käynnistynyt

osmo_logo

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on alkanut Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke (OSMO), jossa kehitetään viljelijöiden osaamista peltojen kasvukunnon parantamisessa ja määrittämisessä. Koetilaverkostossa testataan ja kehitetään uusia menetelmiä, tuotetaan suunnittelun apuvälineitä ja niiden käyttöohjeita sekä levitetään tietoa ja tuloksia pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehdissä ja internetissä.

tavoite-kuvaMaatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Viljelymaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii viljelijältä uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä. Maan kasvukunnon hallinnalla on myös vaikutusta ympäristöön ja sen valuma-alueen vesistöihin.

Kasvukunto riippuu maan fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista ominaisuuksista ja maa tuottaa hyvin vain, jos kaikki osatekijät ovat kunnossa. Hankkeessa testataan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä kahdeksan tilan koetilaverkostossa kolmen vuoden ajan. Peltojen kasvukunnon kehittäminen vaatii jo käytössä olevien menetelmien kehittämistä ja uusien esimerkkien hakua ulkomailta sekä niiden soveltamista suomalaisiin olosuhteisiin.

  • Äärevät sääolot korostavat maan kasvukunnon hoitamisen tärkeyttä. Tiivistyneillä pelloilla vuoden 2015 märkyys aiheutti suuria sadonmenetyksiä. Ravinnesuhteet maassa voivat olla vinoutuneet. Esimerkiksi magnesiumia voi olla savimaissa liikaa, jolloin maa on herkempää liettymään ja tiivistymään. Hivenaineiden puute voi myös heikentää kasvua, hankkeen projektipäällikkö Jukka Rajala Ruralia-instituutista kertoo.

Koulutuspäivillä pureudutaan maan rakenteeseen ja ravinnetasapainoon

OSMO-hankkeessa on kevään 2016 aikana järjestetty peltojen kasvukunnon parantamisesta kiinnostuneille viljelijöille suunnattuja koulutuspäiviä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Koulutuksissa perehdytään erityisesti maan rakenteen tunnistamiseen ja tiivistymisen ehkäisyyn sekä ravinteiden varastointikyvyn ja tasapainoisten ravinnesuhteiden merkitykseen. Tavoitteena on saada hyviä satoja vaihtelevissa sääolosuhteissa.

  • Koulutuspäivät ovat vetäneet mukaan jo lähes kaksi sataa viljelijää. Koulutuspäiviä on pidetty tärkeitä aiheita esiin nostavina, kiinnostavina ja uusia näkökulmia avaavina, Jukka Rajala tiivistää.

Tavoitteena myös Itämeren suojelu

Peltomaan kasvukunnon parantaminen on perusteltua sekä tuotannon taloudellisuuden ja ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen, mutta myös ympäristön kannalta. Hyväkuntoinen multava viljelymaa vähentää myös maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin. OSMO-hankkeeseen myönnetyn rahoituksen painopisteenä on vesien tilan parantaminen erityisesti Saaristomeren valuma-alueella.

OSMO-hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta. Osarahoituksesta vastaavat yritykset, viljelijät ja yhteisöt.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija, agronomi Jukka Rajala, Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti, jukka.rajala@helsinki.fi, p. 044 303 2210
OSMOn esittely
Lisätietoa löytyy myös Ruralian nettisivulta

Sirpa Piskonen, sihteeri
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Gsm 044 590 6856
sirpa.piskonen@helsinki.fi
www.helsinki.fi/ruralia
Ruralia-lehti: http://www.helsinki.fi/ruralia/lehtiarkisto/Ruralia2%202015.pdf
Ruralia-instituutti on osa Mikkelin yliopistokeskusta www.muc.fi

alakuvanauha-1-osmo

 

lippu_ja_rahaston_nimi_pieniruralia-logo ely-logo proagria-logo