OSMO esittelee maan kasvukuntoa Farmarissa 15-18.6.2017

OSMO- eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä –hankkeen osastolla esitellään monipuolisesti maan kasvukuntoa ja tilatutkimusten tuloksia. Osastolla esitellään myös tilatasolle sopivia maan kasvukunnon määrittämisen ja arvioinnin menetelmiä sekä maan kasvukunnon hoitomenetelmiä.

Viljelijöillä mahdollisuus saada arvioita erilaisten koneiden aiheuttamista maan tiivistymisriskeistä. Koneiden ja töiden tiivistymisriskien vähentämisen mahdollisuuksia esitellään osastolla eri työvaiheissa.

Messuvierailla on mahdollisuus arvioida erilaisten maanäytteiden rakennetta sekä tutustua maan mururakenteeseen ja mururakenteen kestävyyden määrittämiseen.

OSMOssa kehitettyjä maan kasvukunnon hoidon suunnittelun työkaluja esitellään osastolla.
Osastolla on mahdollisuus myös tavata hankkeeseen osallistuvia viljelijöitä.

Paikka:
OSMOn maan kasvukunto –osasto nro A81 sijaitsee Seinäjoen Areena-hallissa pääkäytävän varrella.

Lisätietoja: Jukka Rajala, projektipäällikkö
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh 044-303 2210
Sähköposti  jukka.rajala@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/ruralia/

OSMO-hanke https://www.maan-kasvukunto.fi