OSMO – Osaamista maan kasvukunnon hoitoon 2015-2019

osmo_logoTervetuloa maan kasvukunnon pariin!

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hanke 2015-2019 organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.

=>
OSMO Maan kasvukuntomateriaaleihin


Lähtökohta:
Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto.
Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.
.

Luomuviljelijä tutkimassa viljelytoimien vaikusta maan kuntoon

Kohderyhmä: Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehokkaasta maan hoidosta.

Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet:

  • Kasvukunnon määrittäminen paranee
  • Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
  • Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
  • Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee


Osiot:
1. Maan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmien kehittäminen
koetilaverkostossa.
Tutustu OSMOn tutkimukseen ja
julkaistuihin tutkimusraportteihin ja -artikkeleihin.

2. Viljelijöiden kasvukunto-osaamisen parantaminen  järjestämällä valmennustilaisuuksia, tapahtumia ja osaamisryhmiä. Lisäki tuetaan tilakohtaisten maan kasvukunnon hoitosuunnitelmien laadintaa.
Tutustu Valmennuksiin

3. Työkalupakki: Työvälineiden kehittäminen ja materiaalien tuotanto helpottamaan kasvukunnon hoidon suunnittelua
Tutustu julkaistuihin työkaluihin, tietokortteihin ja muihin materiaaleihin työkalupakissa

Kaikki Maan kasvukuntomateriaalit jäsenneltyinä eri ryhmiin.

4. Kasvukuntotiedon levittäminen pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehdissä ja internet-sivuilla.
Lue Artikkeleita  ja Uutisia
mailasen-juuri-1408tihea-juuristo

Toteutusalue: Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa

Toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgriat Etelä-Pohjanmaa ja Länsi-Suomi.

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Lisätietoja: Jukka Rajala, projektipäällikkö, Helsingin ylipisto, Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli, 044-303 2210, jukka.rajala@helsinki.fi

OSMO Maan kasvukuntomateriaalit

Lataa OSMO-esite

Katso OSMOn esittelyvideo

OSMO-project in english

OSMO-juliste

Teksti: Jukka Rajala

alakuvanauha-1-osmo