OSMO tekee tutkimusta ongelmalohkoilla

OSMO tutkii viljelijöiden  ongelmalohkoilla esiintyä kasvukunnon puutteita, kehittää kasvukunnon määritysmenetelmiä ja testaa kasvukunnon hoitotoimia.

Kasvukunnon määrittämisen kehittäminen

  • Tilakokeet yhteistyöverkostossa (viljelijät + asiantuntijat)
  • 8 pilottitilaa, 3 vuotta  (+ yhteistyöverkoston omaehtoiset kokeilut)
  • Kansainvälisen tietämyksen hyödyntäminen
  • Käytössä olevien viljavuusanalyysien kehittäminen
  • Suomessa uusien, ulkomaisten viljavuusanalyysien testaus
  • Viljavuusanalyysien tarkennukset kasvianalyysein
  • Analyysitulosten tulkinnan kehittäminen
  • Kasvukunnon parantamistoimien vaikuttavuuden seuranta
  • Tietopohjan kasvattaminen

Tutkimutilat

OSMOn tutkimustiloiksi on valittu kahdeksan maatila,  joilta on valittu huonosti kasvava ”ongelmalohko” ja
hyväkasvuinen vertailulohko sekä huonokasvuisen lohkon käsittelemätön osa.
Lohkoilla tutkitaan monipuolisesti kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia kasvukunto-ominaisuuksia.
Tavoitteena on selvittää, miksi ongelmapellot eivät kasva kunnolla.

Kasvukunnon määrittämiseen käytetään monipuolisesti erilaisia kotimaisia menetelmiä ja
testataan ulkomailla käytössä olevien menetelmien käyttökelpoisuutta.
OSMOssa käytetään sellaisia menetelmiä, joita viljelijöiden on mahdollista käyttää.

Kasvukunnon puutteiden selvittämisen jälkeen ongelmalohkoille laaditaan kasvukunnon hoitosuunnitelma.
Suunniteltujen toimenpiteieden vaikuttavuutta testataan kolmen kasvukauden ajan.
Suunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan.

Koetiloista kolme sijaitsee Varsinais-Suomessa savimailla, kaksi Satakunnassa karkeilla hietamailla ja
kolme Etelä-Pohjanmaalla hienohietamailla ja multamaalla.
Tilat ovat kasvinviljelytiloja, yhdellä on myös kanoja. Perunaa tai vihanneksia viljelee kolme tilaa.
Tiloista viisi viljelee tavanomaisesti ja kolme luonnonmukaisesti. Tilat ovat keskimääräistä suurempia.

Tutustu OSMOn tutkimusraportteihin

Lue lisää OSMOsta