Ota kantaa ravinteiden kierrätykseen

Ympäristöministeriö kaipaa kansalaiten näkemyksiä muun muassa maatalouden hyvistä käytännöistä; lannan ja puhdistamolietteen sisältämien ravinteiden hyödyntämisestä; bioenergian edistämisestä sekä vesiympäristön ravinteiden hyötykäytöstä. Otakantaa.fi -foorumilla alkaa aiheesta kansalaiskeskustalu maanantaina 26.3. Keskustelu on avoinna 15.4. saakka.

Linkkiosoite otakantaa.fi<http://www.otakantaa.fi/> vie oikeusministeriön ylläpitämän keskustelufoorumin pääsivulle, josta ravinnekierrätyskeskustelun otsikko löytyy.

Lisätietoa:

Tarja Haaranen
Ympäristöneuvos/Environment Councellor
Ympäristöministeriö/Miljöministeriet/Ministry of Environment
PL/PB/P.O.Box 35
FI 00023 Valtioneuvosto/Stadsrådet/Government
Suomi/Finland
puh/tel +358-(0)400 915242
email tarja.haaranen@ymparisto.fi