Evira: Pakkausmerkinnät ajan tasalle

eviran_ohje_17068_1_fiPakkausmerkintöjä koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Merkintöjen tulee antaa kuluttajalle riittävästi tietoa tuotteista, jotta hän pystyisi tekemään tietoisia valintoja ostotilanteessa ja valitsemaan itselleen soveltuvia tuotteita. Tämä edellyttää, että merkinnät ovat niin selkeät, että normaalin näkökyvyn omaava henkilö pystyy lukemaan ne vaivatta ja ilman apuvälineitä samalla tavoin kuin lukisi sanomalehteä tai kirjaa. Evira on antanut yksityiskohtaiset ohjeet elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.

Pakolliset pakkausmerkinnät

eviran_ohje_17068_1_fi1. elintarvikkeen nimi
2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä
3. sisällön määrä
4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite
6. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan
7. elintarvike-erän tunnus
8. säilytysohje tarvittaessa
9. käyttöohje tarvittaessa
10. varoitusmerkintä tarvittaessa
11. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 painoprosenttia

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, määrän, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan seikan suhteen. Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista.

Merkintöjen selvyys ja havaittavuus

Pakkausmerkintöjen on oltava

  • helposti havaittavia
  • riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä
  • helposti luettavia
  • ymmärrettäviä
  • pysyvällä tavalla tehtyjä
  • niitä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista millään muulla kirjallisella tai kuvallisella esityksellä.

Lue lisää pakkausmerkinnöistä Eviran sivuilta

Lue lisää pakkausmerkinnöistä Eviran valvontaohjeesta
Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
Eviran ohje 17068/1 2014

Tämä aineiston tuottamista on tukenut Hämeen ELY-keskus.