Parempilaatuista maitoa luomutuotannosta – härskiintymisriski pienempi

Laaja tutkimus Tanskasta osoittaa, että luomumaidon laatu on tavanomaista parempi. Luomumaidossa todettiin olevan selvästi tavanomaista vähemmän vapaita rasvahappoja. Syynä ei ole lypsytekniikka, vaan ero johtuu erilaisesta ruokinnasta ja eläinten hoidosta

Härskiintynyt maku maidossa johtuu siitä, että maidon rasvat eli triglyseridit pilkkoutuvat vapaiksi rasvahapoiksi lipaasientsyymien hajottamina. Maidon rasvapalloset ovat luonnostaan ohuiden kalvojen suojaamia. Tämän kalvon vaurioitumisen seurauksena lipaasientsyymit pääsevät suoraan kontaktiin triglyseridien kanssa. Kova mekaaninen käsittely vaurioittaa rasvapallosia suojaavia kalvoja.

Laajan tanskalaistutkimuksen tulokset osoittavat, että luomumaidossa on selvästi vähemmän vapaita rasvahappoja. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä noin 4000 maidontilaa, joista 321 tuotti luomumaitoa. Maitonäytteet kerättiin toukokuun 2008 ja helmikuun 2009 välisenä aikana. Koska lypsytekniikalla on merkitystä maidon rasvahappojen esiintymiseen, tulokset esitetään erikseen eri lypsytekniikoilla. Vapaita rasvahappoja oli luomumaidossa yleensä noin neljännestä vähemmän kuin tavanomaisessa maidossa. Vain lypsykarusellia käyttävillä tiloilla ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lypsytekniikan vaikutus
Automaattilypsyssä ja parsinavetoissa vapaiden rasvahappojen pitoisuudet olivat muita lypsytekniikoita korkeampia. Automaatin lypsämässä luomumaidossa vapaiden rasvahappojen pitoisuudet olivat jonkin verran korkeampia kuin lypsykarusellissa ja muilla lypsyasemilla lypsetyssä tavanomaisessa maidossa. Parsinavetoissa ja automaattilypsyssä lypsykone yleensä imee enemmän ilmaa maidon joukkoon kuin lypsyasemilla lypsettäessä, joka vaurioittaa maidon rasvapallosia. Erillisissä tutkimuksissa on todettu, että kahta useammat lypsykerrat lisäävät vapaita rasvahappoja maidossa. Tämä on todennäköisin syy siihen, miksi automaattilypsetyssä maidossa vapaita rasvahappoja on enemmän.

Härskiintymistaipumus
Tulokset osoittavat, että luomumaito on vähemmän altista härskiintymään. Syynä luomumaidon parempaan rasvan laatuun ei ole lypsytekniikka, vaan luomumaidon parempi säilyvyys johtuu eroista luomulehmien ruokinnassa tai hoidossa. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että jos lehmät saavat suurehkoja määriä tyydyttynyttä rasvaa, niin vapaiden rasvahappojen riski maidossa kasvaa. Luomulehmät saavat tavanomaisia vähemmän kovia rasvoja. Kova, tyydyttynyt rasva suurentaa maidon rasvapallosten kokoa, joiden pintaa lypsykoneen pumppaus rikkoo herkemmin. Sen seurauksena vapaiden rasvahappojen määrä maidossa lisääntyy – maidon rasva härskiintyy herkemmin.

Luomumaidontuotannossa lehmät syövät enemmän nurmirehua ja apilaa, joilla on edullinen vaikutus maidon rasvan laatuun. Rasvapallosista tulee pienempiä ja ne kestävät paremmin konelypsyn aiheuttamaa mekaanista rasitusta.

Lähde
Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer. 2010. Lars Wiking, Institut for Fødevarekvalitet og Martin Bjerring, Institut for Husdyrbiologi og Sundhed, DJF, Århus Universitet

Tutkimushankkeen esittely

Teksti: Jukka Rajala
Läöhde: Luomutietoverkko