QLIF tutkimushanke paransi luomuruoan laatua ja turvallisuutta

Luomuruoan laatu on korkea ja vastaa eurooppalaisten kuluttajien odotuksia, luomuruoka on turvallista käyttää ja luomuelintarvikkeiden jalostus on haastava trendi. Nämä ovat “EU-Luomuruokatutkimushanke” eli QLIF tutkimushankkeen keskeisimpiä tuloksia. QLIF-tutkimushankkeessa tutkittiin Luomu- ja alhaisten tuotantopanosten ruoan edistämistä sekä laadun ja turvallisuuden parantamista sekä kustannusten vähentämistä eurooppalaisissa luomu- ja alhaisten tuotantopanosten tuotantoketjuissa.

Laaja EU-tutkimushanke
QLIF -tutkimushanke oli Euroopan komission tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudennen puiteohjelman rahoittama. QLIF-hanke alkoi vuonna 2004, jolloin mukana oli 31 tutkimuslaitosta ja yritystä. Hankkeeseen liittyi myöhemmin vielä viisi osallistujaa. Kokonaisbudjetti oli 18 miljoonaa euroa, joista Euroopan komission osuus oli 12,4 miljoonaa. Projekti kesti viisi vuotta. QLIF -projektin tutkimusala oli luomuruoan ja alhaisilla tuotantopanoksilla tuotetun ruoan laatu ja turvallisuus kustannustehokkuuden ja terveen ympäristön näkökulmasta. 61 työryhmässä tuotettiin tieteellisten kokeiden, sosio-ekonomisten tietojen ja monimutkaisen mallintamisen analysoinnin perusteella ratkaisevia vastauksia. Työ organisoitiin 7 osaprojektiin, joilla oli toisiinsa liittyviä tavoitteita. Seuraavassa esitellään pääpiirteissään mitä QLIF-projekti on saavuttanut ja mitä haasteita on jäljellä. Yksittäisten osaprojektien selosteet antavat tarkemman käsityksen tuloksista ja huomattavasta määrästä QLIF julkaisuja, jotka ovat saatavissa avoimessa Organic Eprints -tietokannassa.

Lue QLIF -tutkimushankkeen keskeiset tulokset LuomuTIETOverkon sivuilta: