Ruuan energiamäärän rajoittaminen pidentää elinikää ja vähentää sairauksia apinoilla

Ravinnon energiamäärän rajoittaminen vähensi yleisimpiä syöpälajeja 50 prosentilla apinoilla. Rajoitetusti ravintoa saaneet apinat olivat biologisesti nuorempia kuin verranneryhmät apinat. Nämä tulokset on saatu laajassa amerikkalaistutkimuksessa.

Ryhmää rhesus-apinoita ruokittiin 30 % vähemmän energiaa sisältävillä ruoka-annoksilla 20 vuoden ajan kuin verranneryhmää, joka sai syödä ”normaalisti”. Aliravitsemusta ei kuitenkaan esiintynyt. Energianmäärän rajoittamisen vaikutukset olivat huomattavia. Verranneryhmässä esiintyi kolme kertaa enemmän kuolemantapauksia koko kokeen ajan kuin rajoitetun ravinnon ryhmässä.

Tutkimuksen mukaan ravinnon energiamäärän rajoittaminen vähensi yleisimpiä syöpälajeja 50 prosentilla. Myös aivojen harmaan aineen tilavuus oli suurempi rajoitetulla ravinnolla.

Rajoitetusti ravintoa saaneet apinat olivat biologisesti nuorempia kuin verranneryhmät apinat. Ravinnon energiamäärän rajoittaminen hidastaa vanhenemiseen liittyvien sairauksien ilmenemistä. Tällaisia sairauksia olivat diabetes, syöpä, syvän- ja verisuonitaudit, ja aivojen rappeutuminen.

Tutkimus osoittaa, että ravinnon energiamäärän rajoittaminen hidastaa vanhenemista ja siihen liittyvien sairauksien esiintymistä kädellisillä.

Lähde:
Caloric Restriction Delays Disease Onset and Mortality in Rhesus Monkeys. Colman ym. 2009. Science 10 July 2009: Vol. 325. no. 5937, pp. 201 – 204. DOI: 10.1126/science.1173635

Antioksidantti resratroli voi vaikuttaa samalla tavalla kuin ravinnon energiamäärän rajoittaminen. Resratroli on tärkein marjojen, hedelmien ja vihannesten antioksidantti. Luonnonmukaisesti viljellyissä tuotteissa antioksidanttien määrän on todettu usein olevan tavanomaista korkeampia.

Lähde:
The Center’s March 2009 report ”That First Step: Organic Food and a Healthier Future”, Chapter 2.

 Teksti: Jukka Rajala