Saksan Pankin tutkimus: Luomu on tulevaisuuden maataloutta

Ekologisten periaatteiden mukaan toimiva maatalous on avain huolehtia ihmiskunnan riittävän ravitsemuksen turvaamisesta. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet Saksan Pankin tutkijat.

Raportissa nostetaan selkeästi esille mm. luomumaatalouden mahdollisuudet Afrikassa. Tutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti geenitekniikkaan ja  maatalouden nykyiseen patenttijärjestelmään. Raportissa korostetaan myös oikeudenmukaisen maailmankaupan tärkeyttä.

Niukkuus on tulevaisuussa avainongelmia  johtuen sekä vesivarojen että energiavarojen ehtymisestä. Sitä kärjistää ilmastonmuutos.

Mm. ekologiset, kokonaisvaltaiset toimenpiteet ovat  lupaavia, koska ne paneutuvat koko kokonaisuuden ongelmien ratkaisemiseen yksittäisen tuotteen tuottamisen asemesta. Niiden käyttäminen vaatii kuitenkin uudenlaista tietoa, osaamista ja suurempaa itsenäisyyttä.

Raportti: Deutsche Bank: Lebensmittel – Eine Welt voller Spannung. 2009.

Teksti: Jukka Rajala