Selvitys luomun arvoketjusta Etelä-Savossa

Luomun arvoketjuselvitys 2015Minkälainen on luomuelintarvikkeiden arvoketju? Mitkä ovat tämän arvoketjun ominaispiirteet Etelä-Savossa? Löytyykö kansainvälisiltä markkinoilta luomun arvoketjuun liittyviä liiketoimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa Etelä-Savossa? Mitkä ovat eteläsavolaisen luomun arvoketjun kehittämistarpeet ja haasteet?  Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen laatimassa selvityksessä tarkastellaan näiden kysymysten avulla Etelä-Savon luomuarvoketjua.

Selvitys luomun arvoketjusta Etelä-Savossa toteutettiin EU-osarahoitteisessa hankkeessa ”Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle”. Eteläsavolaisen luomun arvoketjun erityispiirteiden ja kehittämistarpeiden analysoimiseksi tehtiin kysely eteläsavolaisille alkutuottajille, joista osa oli luomutuottajia, sekä alueen elintarvikejalostajille. Lisäksi toteutettiin luomuarvoketjun haastattelututkimus, jonka kohderyhminä olivat eteläsavolaiset luomualkutuottajat, luomutuotteiden jatkojalostajat, tukku, ammattikeittiöt ja vähittäiskauppa. Luomukysely- ja haastattelututkimus toteutettiin vuosina 2012-2013.

Lataa julkaisu:
Luomun arvoketju Etelä-Savossa. Mynttinen, Sinikka; Virtanen, Markku; Kuukkanen, Tommi. 2015. Aalto yliopiston Pienyrityskeskus. 57 s.