Siementen gm-vapaus välttämätöntä luomutuotteiden gm-vapauden säilyttämisessä

Siementen puhtaus on avainasemassa, jotta luomutuotteet voidaan pitää vapaina gm-aineksesta. Luomusiementen puhtaudessa 0-toleranssi on välttämätön ja samalla kustannustehokkain ja käytännössä helpoimmin toteutettavissa oleva toimenpide erilläänpidon varmistamiseksi.  Näin todetaan IFOAM-EU-ryhmän  raportissa siementen gm-vapauden merkintärajoista.

Luomutuotteiden valmistajat ovat asettaneet raaka-aineiden gm-pitoisuuksille  0,1-0,5 prosentin enimmäispitoisuusrajat, jotta luomuelintarvikkeissa voidaan taata alle 0,9 prosentin osuus satunnaisesti ja teknisestä ei-vältettävissä olevalle gm-ainekselle. Viljelijöiden tulee näin ollen toimia siementen gm-puhtausrajan ja ostajien määrittämän 0,1-0,5 prosentin rajan välissä.

Tässä tutkimuksessa esitellään tapaustutkimuksina luomuyrityksiä, joiden vuotuiskustannukset gm-aineksen erilläänpidosta vaihtelevat 50 000 ja 880 000 euron välillä.

Erilläänpito siementuotannossa onkin selkeästi kustannustehokkain tapa taata elintarvikkeiden gm-vapaus. Erilleenpidon kustannuksia siementuotannossa aiheutuu lähinnä siementen tuotantovaiheessa, mikäli samalla alueella viljellään myös gm-lajikkeita. Valitettavasti täsmälliset tutkimukset siementuotannon erilläänpidon kustannuksista puuttuvat edelleen.

Lähde: Economic impacts of labelling thresholds for the adventitious presence of genetically engineered organisms in conventional and organic seed. Seed purity: Costs, benefits and risk management strategies for maintaining markets free from genetigally engineered plants. Then, Ch. and  Stolze, M.  IFOAM EU. Dezember 2009.

Teksti: Jukka Rajala