Soil Associationin vastine FSA:n tutkimukseen

Soil Association on pettynyt FSA:n julkaisemassa tutkimuksessa tehtyihin johtopäätöksiin. Tutkimus torjui miltei kaikki luomu- ja tavanomaisten tuotteiden ravitsemuksellisia eroja käsittelevät tutkimukset. Perusteena useiden tutkimusten rajaamiselle kirjallisuustutkimuksen ulkopuolelle oli se, että ne eivät täyttäneet tutkimusryhmän asettamia kriteereitä.Vaikka tutkijat sanovat, että löydetyt erot eivät ole tärkeitä, koska tällaisia tutkimuksia on niin vähän, he kuitenkin raportoivat useita merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa: Tavanomaisissa tuotteissa oli enemmän typpeä. Luomuelintarvikkeissa oli enemmän beta-karoteenia, flavonoideja, kuparia, magnesiumia, fosforia, natriumia, rikkiä, sinkkiä ja fenoliyhdisteitä.Luomueläintuotteissa oli tutkimuksen mukaan enemmän moni-tyydyttämättömiä rasvahappoja.

Soil Association on myös pettynyt siihen, että tutkimuksesta jätettiin pois suuri keväällä päättynyt EU-rahoitteiden luomuelintarvikkeiden laatuun liittyviä tutkimus, johon osallistui 31 eurooppalaista tutkimuslaitosta viiden vuoden ajan. Tästä tutkimuksesta on julkaistu tähän mennessä yli 10 tieteellistä artikkelia.

On myös valitettavaa, että FSA:n tutkimuksessa ei millään tavoin oteta huomioon torjunta-ainejäämien pitkäaikaisen altistuksen mahdollisia terveyshaittoja. EU:n komission mukaan pitkäaikainen altistus torjunta-aineille voi johtaa vakaviin häiriöihin immuunijärjestelmässä, seksuaalisiin häiriöihin, syöpiin, hedelmättömyyteen, kehitysvammoihin, hermosto-vaurioihin ja geneettisiin vaurioihin.

Luonnonmukainen maatalous on kokonaisuus, jossa toimitaan ensi-sijaisesti yhteystyössä luonnon kanssa eikä olla niin riippuvaisia öljyyn perustuvista ulkoisista tuotantopanoksista kuin tavanomainen maatalous.

Soil Associationin vastine

Soil Association response to the Food Standards Agency’s Organic Review 29 July 2009

 Teksti: Jukka Rajala