Tarja Cronberg esittää Luomuinstituuttia Mikkeliin

Tkt, KTT Tarja Cronberg esittää Luomuinstituutin perustamista Mikkeliin. Cronbergin mielestä Luomuinstituutti syntyy, kun Mikkelissä jo nyt olemassa olevat luomutoiminnot kootaan sopimuksella yhdeksi instituuttikokonaisuudeksi.
Cronberg toteaa, että Luomuinstituuttia tarvitaan lujittamaan Suomen kansainvälistä brändiä. Lisäksi sitä tarvitaan välittömästi myös tukemaan luomun kokonaisvaltaista kehittämistä elintarviketuotannossamme.

Luomuinstituutti tarpeen
– Tiedonsaantia on tehostettava ja tutkimusta lisättävä. Uusia liiketoimintamalleja on kehitettävä. Tuotteiden ja teknologian kehitykseen on panostettava. Luomun hajallaan olevat voimavarat on koottava yhteen, Cronberg toteaa selvityksessä.

Selvityksessä ehdotetaan, että Mikkelin resurssit Ruralia-instituutissa, MTT Mikkelin toimipisteessä, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa ja koulutuslaitoksissa (Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu) kootaan yhdeksi yksiköksi, joko nk. siviiliyhtiöksi tai osuuskunnaksi. Myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen ja MTT Mikkelin yhdessä perustaman Ekoneumin katsotaan kuuluvan tähän yksikköön.

Mikkeli luonteva sijoituspaikka
Cronbergin mielestä Mikkeliä Luomuinstituutin sijoituspaikkana tukevat monet asiat.

– Etelä Savo on ollut luomun sisukas edelläkävijä valtakunnan tason vastustuksesta huolimatta. Mikkelissä on tehty luomututkimusta jo parin vuosikymmenen ajan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja MTT:n Mikkelin toimipisteessä. Maakunta on panostanut luomuun. Esimerkiksi Juvan kunnassa 20 prosenttia pelloista on luomutuotannossa. Paikkakunnalla toimii myös Suomen ainoa luomumeijeri. Mikkelin kaupungin keskuskeittiö, Isopata, lisää aktiivisesti luomun käyttöä ja Suur-Savon Osuuskauppa on lisännyt luomutuotteiden valikoimaa. Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto ovat valmiita rahoittamaan instituuttia sen alkuvaiheessa. Mikkeliä sijoituspaikkana tukevat myös tässä selvityksessä haastatellut elintarvikealan toimijat, selvityksessä todetaan Luomuinstituutin sisällöksi selvityksessä esitetään seuraavia toimintoja:

  • Luomuinstituutissa tehtävä tutkimus on käytännönläheistä ja sen aiheet kumpuavat viljelijöiden ja yritysten todellisesta tarpeesta. Instituutissa harjoitetaan sovellettua tutkimusta ja kehittämistä ja osallistutaan kansainvälisiin verkostoihin. Instituutti toimii perustutkimuksen ja käytännön tutkimustarpeiden välittäjäorganisaationa
  • Luomuosaamisen ja tietotaidon lisääminen koko ketjussa – sen alkupäässä viljelijöille ja loppupäässä kuluttajille – on luomuinstituutin yksi tärkeä tehtävä. Tiedon on oltava viljelijöiden, kuluttajien ja koko elintarvikeketjun helposti saavutettavissa suomen kielellä. Instituutti edistää koulutusta kaikilla tasoilla ja tuottaa tarvittavaa opetusmateriaalia.
  • Luomuinstituutti toimii luomuelinkeinon kehittäjänä mm. edistämällä koneiden ja laitteiden suunnittelua, tukemalla yritysten tuotekehitystä sekä synnyttämällä yrityshautomossa alalle uusia kasvuyrityksiä. Mikkelin yliopistokeskus tarjoaa tähän hyvän alustan.
  • Luomuinstituutti rakentaa kansainvälisiä yhteyksiä ja osallistuu aktiivisesti kansainvälisten verkostojen toimintaan. Vierailevat tutkijat, Aalto-yliopiston ulkomaiset asiatuntijakouluttajat ja seminaarit luovat edellytykset voimakkaalle kansainväliselle panostukselle ja näkyvyydelle.

Selvityksen taustat
Luomuinstituutin perustamistarpeita koskevan selvityksen tilasivat Cronbergiltä Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun kunnat ja Etelä-Savon ELY-keskus. Tarja Cronberg sai selvitystehtävän viime keväänä ja hänellä on ollut aikaa selvityksen tekemiseen 1.3.-30.9.2011.

Selvityshankkeen tehtävänä oli

  • perehtyä muissa Euroopan maissa toimivien yliopistollisten luomuinstituuttien toiminta- ja organisaatiomalleihin
  • laatia Mikkeliin perustettavan Luomuinstituutin tehtäväkuvaus
  • laatia ehdotus Luomuinstituutin organisoitumismallista
  • laatia suunnitelma Luomuinstituutin rahoitusmallista
  • laatia lähivuosien toimintasuunnitelma Luomuinstituutille sekä
  • arvioida Luomuinstituutin merkitystä ja vaikutusta luomuliiketoiminnan kehitykselle.

Selvitys haluttiin tehdä muun muassa siksi, että Jorma Ollilan johtama maabrändivaltuuskunta esitti viime vuoden marraskuussa, että ”Luomutuotannosta tulee tehdä Suomen maatalouden kehittämisen standardi ja että Suomen maa- ja elintarviketuotannosta tulee vuonna 2030 olla 50% luomua”.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi maabrändivaltuuskunta antoi Luomuinstituutin perustamistehtävän Helsingin yliopistolle ja MTT:lle. Luomuinstituutin tehtäväksi valtuuskunta määritteli luomutuotannon tieteellisen tutkimuksen. Lisäksi resursseja tulisi valtuuskunnan mielestä suunnata luomukoulutukseen ja nostaa luomuosaaminen suomalaisen ympäristöosaamisen arjeksi.

Koska Helsingin yliopistolla ja MTT:llä on toimintayksiköt Mikkelissä ja niissä on vahvaa luomuosaamista ja tämän lisäksi seudulla on vahva luomutuotanto- ja liiketoimintakeskittymä, Mikkelin kaupunki käynnisti yhdessä seudun muiden kuntien, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa selvityshankkeen Luomuinstituutin perustamiseksi Mikkeliin.

Mikkelin kaupunki: Tiedote

Lue raportti Luomu: Tehtävä Suomelle: Luomuinstituutti Mikkeliin Gronberg 2011

Maabrändivaltuuskunnan raportti