Terranimo käyttöohjeet suomeksi – renkaiden ja tiivistymisriskien vertailuun

Renkaiden kosketusaloja, pintapaineita ja maapaineita voidaan määrittää ja vertailla Terranimo-työkalun avulla, jonka uusin ja laajempi versio löytyy http://www.terranimo.world  –osoitteesta. Työkalu on eri maiden maaperätutkijoiden kehittämä ja se mahdollistaa puolueettoman eri renkaiden vertailun.

Lataa tulostettava versio Terranimo käyttöohjeet suomeksi pdf, 1 MB
Nämä käyttöohjeet vastaavat ohjelman englanninkielistä versiota.

1.Koneen valinta -Machine

Terranimossa valitaan Machine-välilehdeltä (1. Machine) aluksi kone esim. traktori tai puimuri. Oletuksena löytyy useampia kokoluokkia koneita. Koneiden painoa voidaan muuttaa jälkikäteen.
Traktoreissa voidaan lisätä myös paripyörät.

Kun kaikissa pyörissä käytetään samaa rengaskuormaa ja rengaspainetta, nämä on kätevintä asettaa halutuiksi akselikohtaisesti ennen renkaiden valintaa. Valinta tehdään liukusäätimistä tai naputtelemalla luku liukusäätimen yläpuolella olevaan kenttään. Kun kummallekin akselille valitaan sama kuorma ja rengaspaine, voidaan vertailla neljää rengasta samalla kertaa.
Kohteena oleva akseli tai pyörä tulee ensin aktivoida klikkaamalla se vihreäksi.

Traktoreihin voidaan liittää myös nostolaitekiinnitteisiä tai hinattavia työkoneita. Terranimo laskee tällöin painonsiirron ja tarvittavien etupainojen määrän automaattisesti. Usein voi olla selvempää käyttää punnitusta tai erillistä laskelmaa rengaskuormien määrittämiseen. OSMO-akselipainojen tasapainotuslaskuri sopii akselikuormien muutosten laskentaan.

2.Rengasvalinnat – Configure tyre
Mikäli halutaan vertailla eri renkaita, voidaan joka pyörään valita eri renkaat. Tällöin esimerkiksi paripyöriä käyttämällä voidaan verrata neljää rengasmallia samanaikaisesti samalla kuormalla. Tai sijoittamalla neljä erilaista rengasta traktorin tai puimurin neljään kulmaan tai teliperävaunun neljään pyörään.

Renkaat voidaan valita molemmille puolille samanaikaisesti (Change on both sides) tai yksi kerrallaan (Change on one side) ruksaamalla haluttu vaihtoehto.

Pyöriin valitaan renkaat valmiista rengasvalikoista. Rengasluokka- valikosta (Tyre category) valitaan joko vetorenkaat (Traction) tai perävaunun renkaat (Implement). Seuraavaksi valitaan renkaan valmistaja (Manufacturer) ja renkaan tyyppinimi (Tyre name). Viimeksi valitaan renkaan koko ja kantavuusluokka (Dimension, Load index). Kantavuusluokka kertoo renkaan maksimikantavuudesta.

Tulosta tietokortti– painikkeesta (Print datasheet) löytyy valitun renkaan rengaskäsikirjan mukaiset tekniset tiedot, jotka voidaan tallentaa omalle koneelle pdf-muodossa tai tulostaa paperille myöhempää tarkastelua varten.

Oikealla ohjelma kertoo sallitut rengaspaineet valitulla rengaskuormalla.

3.Maalajin valinta – Texture

Kun koneeseen on valittu halutut rengaskuormat, rengaspaineet ja renkaat, siirrytään seuraavalle välilehdelle valitsemaan maan ominaisuudet vasemmalta yläosasta (Soil).
Kannattaa käyttää alasvetovalikosta löytyviä maalajiluokkia (Standard soil). Valinnan jälkeen palstaan tulee näkyviin valitun maalajiluokan maalajitteiden osuudet eri maakerroksissa. Maalaji vaikuttaa maan tiivistymisen kestävyyteen merkittävästi. Karkeiden kivennäismaiden tiivistymisenkestävyys on savimaita selvästi parempi kosteissa oloissa ja toisaalta heikompi kuivissa oloissa.

Suomessa hiue-, hiesu- ja hietasaville voi käyttää esim. CH9, CH3-valintaa, hietamaille esim CH1-valintaa.  Hiesu- ja hiuemaille CH-5, CH4- (kivinen maa) tai CH6- valintaa. Erittäin runsasmultaisille CH10, ja multamaille CH11-valintaa.

Valitse tiedossa olevan tai arvioidun perusteella sopivin. Savi = clay, hiesu, hiue = silt, hieta=sand, multavuus = organic matter, maan tilavuuspaino = bulk density

Valintakentän alapuolella on Texture wizard-painike, joka opastaa sopivan maalajin valinnassa.

Terranimon ch-versiossa maalajit ovat keski-eurooppalaisia. Terranimon se-versiossa (valinta tehdään Terranimon sisääntulosivulla) on käytössä ruotsalainen maalaji-valikoima. Nämäkin poikkeavat suomalaisesta luokituksesta.

4.Maan kosteuden valinta – Soil water

Maan kosteus eli Soil water –osiossa valitaan maan kosteusluokka alasvetovalikosta. Valittavina on kolme luokkaa kuiva (dry), kostea (moist) tai märkä (wet). Maa on kosteaa silloin, kun ylimääräinen vesi on valunut pois ja maa olisi muokattavissa. Suomessa suurimmat tiivistymisriskit liittyvät juuri kosteissa oloissa pellolla liikkumiseen.

Tulokset – See results

Tuloksia päästään tarkastelemaan klikkaamalla hiirellä tulokset eli ”See results” –osiota, josta löytyy neljä välilehteä eri tuloksille.

Decision chart – Päätöskortti
Stress vs strength – Maapaine eli maan kuormitus suhteessa kuormituskestävyyteen
Contact pressure – Pintapaine
Soil stress  – Maan kuormitus

Päätöskortti – Decision chart
Ensimmäinen tulosvälilehti näyttää tiivistymisriskin 35 cm syvyydessä. Vihreällä alueella tiivistymisriskiä ei ole. Jos ollaan keltaisella, niin tiivistymisriski on huomattava. Punaisella alueella tiivistymisriski on erittäin suuri.

 

 

Maapaine suhteessa maan kestävyyteen Stress vs strength
Toisella välilehdellä näytetään maahan kohdistuva paine (maan kuormitus) maaprofiilissa suhteutettuna maan tiivistymisenkestävyyteen.

Paine maaprofiilissa suhteessa kuormituskestävyyteen kertoo, mihin syvyyteen saakka maa tiivistyy kyseisellä rengasvarustuksella ajettaessa.

Esimerkiksi tässä kuvassa toinen rengasvarustus tiivistää maan vakavasti 20 cm syvyyteen (käyrä punaisella alueella) ja tiivistymisriski jatkuu noin 100 cm syvyyteen (käyrä keltaisella alueella). Paremmilla renkailla tiivistymisriski jatkuu 40 cm syvyyteen (käyrä keltaisella alueella), mutta 40-60 cm syvyydessä tiivistymisriskiä ei ole (käyrä vihreällä alueella). Syvemmällä korkeampi maan kosteus heikentää kantavuutta ja lisää uudelleen riskejä.

Pintapaine – Contact pressure
Kolmannella välilehdellä näytetään maahan kohdistuva pintapaine pystykeiloina, kun valittua on 3D-diagrammi. Vaalean harmaa tai vihreä väri kertoo pienestä maapaineesta, ja keltainen, punainen ja violetti suuresta tai erittäin suuresta maapaineesta.

Valittaessa 2D-diagrammi, saadaan näkyviin kosketusalat.

Maapaine – Soil stress
Neljännen välilehden käyrästö kertoo maapaineen maassa eri syvyyksissä. Mitä vaaleamman vihreä väri on, sitä pienempi on maapaine. Keltainen, punainen ja violetti kuvaavat suurta maapainetta. Paineen avulla voi tarkastella eri renkaiden paineenjakautumisen tasaisuutta. Värien perusteella ei voi kuitenkaan arvioida tiivistymisriskiä, vaan se pitää arvioida Maan kuormitus suhteessa maan kestävyyteen (stress-strength)– kaaviosta.

Etuakseli – Front axle ja
Taka-akseli – Rear axle näytetään erikseen.

Jos käytössä on paripyörät, niin ne näytetään rinnakkain.

Kuvan pohjana olevat numerot voidaan siirtää excel-tiedostoon vasemmalla alhaalla olevasta vihreästä Export-painikkeesta.

Lataa tulostettava versio Terranimo käyttöohjeet suomeksi pdf, 1 MB

 

Käännös ja toimitus: Jukka Rajala 2019
Lisätietoja:
Raportti: Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. 2018.  Mattila T.J. ja Rajala J. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Raportteja 175. 41 s.

Laskurit maan tiivistymisriskien määrittämiseen

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin materiaaleihin