Terveellisesti elävien muisti toimii vielä kuusikymppisenäkin

Terveelliset elämäntavat omaksuneiden nelikymppisten muisti pysyy hyvänä paljon todennäköisemmin kuin epäterveellistä elämää viettävien. American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella pää pysyy terävänä savuttomilla, alkoholia enintään kohtuullisesti käyttävillä, hedelmiä ja vihanneksia suosivilla ja liikuntaa harrastavilla.

Kaikkia terveellisen elämäntavan kriteereitä noudattavilla muisti säilyi hyvänä 2-3 kortaa todennäköisemmin kuin vain yhtä kriteeriä noudattavilla. Myös käyttäytymisen sääntely ja suunnitelmallinen ajattelu säilyivät heillä todennäköisemmin.

Muistin heikkeneminen oli sitä todennäköisempää mitä epäterveellisemmin henkilö eli ja mitä pitempään haitalliset elämäntavat olivat jatkuneet.

Tutkimukseen osallistui 5 100 miestä ja naista, joiden elämäntapoja selvitettiin heidän ollessaan nelikymppisiä, viisikymppisiä ja kuusikymppisiä.

Lähde:
Health Behaviors From Early to Late Midlife as Predictors of Cognitive Function The Whitehall II Study. Sabia ym 2009. American Journal of Epidemiology 2009 170(4):428-437; doi:10.1093/aje/kwp161

Teksti: Jukka Rajala