Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon

Miten saada selville pellon kuivatusedellytykset?  Millainen kuivatusjärjestelmä kannattaisi valita tiiviille maalle?
Miten minimoida kynnön haittoja? Milloin maan mekaaninen syväkuohkeutus on tarpeen?
Miten voin kunnostaa peltoa suorakylvöön siirtymistä varten? Miten lisätä maan ravinteiden varastointikykyä?
Miten tunnistaa ravinnepuutoksia ennen kuin ne rajoittavat satotasoa? Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoitoon löytyy OSMO-hankkeen tuottamista tietokorteista.

Fysikaalinen viljavuus

Miten maan rakennetta voidaan määrittää aistinvaraisesti?
Fysikaalisen viljavuuden arviointi 2019
MARA kortti 2019 Maan aistinvaraisen kasvukunnon arviointiin

Millaisia vaihtoehtoja löytyy pintavesien ohjailuun ja pellon pinnan muotoiluun?
Pellon pinnanmuotoilu 2019

Miten arvioida ojaston toimivuutta ja kuivatuksen tilaa peltolohkolla?
Ojaston kunnon havainnointi 2019

Miten saada selville pellon kuivatusedellytykset?
Kuivatusedellytysten kartoitus ja maan vedenläpäisykyvyn havainnointi 2019

Miten pellon reunaojat kannattaa perata?
Reunaojien perkaus 2019

Millainen kuivatusjärjestelmä kannattaisi valita tiiviille maalle?
Kuivatusjärjestelmän valinta 2019
Esimerkki:
Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen
Osa 1. Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle 2019. Ajosenpää, Rajala. Laine.

Miten välttää maan tiivistymistä töitä paremmin ajoittaen, viljelykierron sunnittelulla ja koneketjujen sovittamisella viljelykiertoon?
Tiivistymisen välttäminen: ajoitus, viljelykierto ja koneketjut 2019
Esimerkki:
Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen
Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma 2019. Ajosenpää ja Rajala

Miten valita eri olosuhteisiin ja eri maalajeille sopivin muokkausjärjestelmä?
Muokkausjärjestelmän valinta 2019

Miten minimoida kynnön haittoja?
Kynnön haittojen minimointi 2019

Milloin maan mekaaninen syväkuohkeutus on tarpeen?
Milloin syväkuohkeutus kannattaa tehdä?
Maan syväkuohkeuttaminen 2019

Sopiiko suorakylvö lohkoilleni?
Miten voin kunnostaa peltoa suorakylvöön siirtymistä varten?
Edellytykset suorakylvolle 2019

Miten määrittää murujen vedenkestävyyttä?
Kuoppalevytestin työohje 2019

Teesihtitestin työohje 2019

 

Kemiallinen viljavuus

Miten viljavuusnäytteet kannattaa ottaa?
Viljavuusnäytteiden otto 2019

Miten tunnistaa ravinnepuutoksia ennen kuin ne rajoittavat satotasoa?
Kasvianalyysi maan kasvukunnon hoidon työkaluna 2019

Miten paljon erilaisten maiden ravinteiden varastointikyky eroaa toisistaan?
Kationinvaihtokapasiteetti ja maiden ominaisuudet 2019

Kipsi on vanhin väkilannoite ja maanparannusaine. Milloin sen käyttö on hyödyllistä viljelyn kannalta?
Kipsi maanparannusaineena 2019

Miten turvata kasvien riittävä rikin saanti?
Rikkilannoitus 2019

Miten säädellä kasveille käytettävissä olevaa magnesiumin määrää?
Magnesiumin tasojen säätö 2020


Biologinen viljavuus

Millaisia mikobivalmisteita on tarjolla viljelyyn?
Mikrobivalmisteet maanviljelyssä 2019
Tietokortin liite: Taulukko 1. Tuotteiden vaikutuksia ja tutkimustietoa tehoisista mikrobeista.

Millaisilla aineilla kasvien kasvua voidaan tukea?
Biostimulantit kasvinviljelyssä 2019
Tietokortin liite: Taulukko 2. Saatavilla olevia biostimulanttituotteita.

Kivijauheiden hyödyntäminen lannan ravinteiden kierrätyksessä