Torjunta-aineet heikentävät lasten oppimistuloksia ja lisäävät ennenaikaisia synnytyksiä

Kesällä alkunsa saaneet lapset saavat matematiikassa ja kielissä heikompia arvosanoja kuin muuna vuoden aikana alkunsa saaneet lapset. Kesällä torjunta-aineita ja nitraattia on pintavesissä eniten, joka on yhteydessä oppilaiden kouluosaamiseen. Näin osoittaa USA:ssa tehty tutkimus, johon osallistui 1,6 miljoonaa peruskoululaista Indianan osavaltiosta. Tutkimuksen teki professori Winchester työryhmineen Indianan yliopiston kliinisen lääketieteen laitoksella.

Aivot alkavat kehittyä heti hedelmöityksen jälkeen. Kehityksen alkuvaiheessa ne ovat herkimmillään, jolloin vieraat aineet ja ympäristömyrkyt voivat vaikuttaa haitallisesti aivojen ja hermoston kehitykseen. Torjunta-aineiden sekä nitraattipitoisten väkilannoitteiden käyttö pelloilla, kotipuutarhoissa ja nurmikoilla on nykyisin suurta kesäkuukausina, sanoo profesori Winchester, joka myös johtaa St Francisin sairaalan lasten neuvolaa Indianapolisissa.

Äidin altistuminen torjunta-aineille ja nitraatille voi muuttaa raskaana olevan äidin hormonitasapainoa ja sikiön aivojen kehitystä. Nyt tehdyn laajan tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti tätä hypoteesia, sanoo professori Winchester.

Nitraatin ja torjunta-aineiden tiedetään heikentävän äidin kilpirauhasen toimintaa raskauden aikana ja näin ne voivat heikentää jälkeläisten kognitiivisia kykyjä – oppia mm matemaattisia aineita ja kieliä. Tässä tutkimuksessa havaittiin yhteys pintavesien korkeampien torjunta-aine- ja nitraattipitoisuuksien sekä lasten alentuneiden kognitiivisten valmiuksien välillä. Hermostolliset vaikutukset altistumista torjunta-aineille ja nitraatille voivat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua, sanoo professori Wincherster.

Kaikella sillä, mitä levitämme ympäristöön voi olla laajoja haitallisia vaikutuksia raskauksiin ja lasten kehitykseen erityisesti sikiön kehityksen varhaisvaiheessa, on tärkeä havainto, joka toivottavasti muuttaa suuresti meidän suhtautumistamme ympäristön hoitoon, sanoo professori James Lemon Indianapolisin lastensairaalasta.

Ennenaikaisia synnytyksiä ja häiriöitä raskauksissa oli myös eniten silloin, kun lapsi oli hedelmöitynyt kesällä, jolloin äidin ja sikiön altistuminen torjunta-aineille ja nitraatille on suurinta.

Conception Date Affects Baby’s Future Academic Achievement

Premature Births May be Linked to Seasonal Levels of Pesticides and Nitrates in Surface Water
Teksti: Jukka Rajala