Tutkimukset kertovat luomun vahvuuksista

Turvallisuus, ekologisuus, eettisyys ja terveellisyys ovat luomun valtteja. Monien mielestä luomu myös maistuu tavanomaista paremmalle, mutta tämä on jäänyt tutkimukselta todistamatta.

Jaakko Nuutila tekee väitöskirjaa luomun ylivoimatekijöistä. Hän on käynyt läpi suuren joukon viime vuosina tehtyjä luomuun liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksista selviää mitä ominaisuuksia kuluttajat liittävät luomuun. Näiden ominaisuuksien tunnistamisen jälkeen Nuutila on selvittänyt, mitä tutkimukset kertovat niiden toteutumisesta luomussa.

Kuluttajien luomuun liittyvää ajattelua selvittääkseen Nuutila on tehnyt järjestelmällisen otannan EU:ssa 2000 –luvulla tehdyistä tutkimuksista. Tältä osin aineistoksi on rajautunut 41 tieteellistä artikkelia ja virallista raporttia. Tutkimuksista käy ilmi, että kuluttajat valitsevat luomun etupäässä turvallisuuden vuoksi. Maku ja nautinto ovat tärkeitä kaikille. Kuluttajat haluavat tehdä ekologisia valintoja ja kantavat huolta terveydestä. Kaikkia näitä ominaisuuksia liitetään yleisesti luomuun ja luomun markkinat kasvavat.

Lue koko artikkeli ja tutustu multimediamateriaaleihin LuomuTIETOverkon sivuilla: