Varastokirjanpidon ja taseiden kokoaminen luomueläintiloilla -lomake

Navetan vieressäKatettu rehuvarastoLuomuvalvontaan mukaan tullessa tuottaja sitoutuu tekemään muistiinpanoja tilan toiminnasta luomuehtojen toteutumisen seurantaa varten.  Nyt julkaistava lomakepohja helpottaa vaadittavien muistiinpanojen tekemistä.

Tuotantopanosten hankkimisesta ja niiden käytöstä pidettävä kirjanpito on yksi tärkeimmistä luomuvalvonnan seurantavälineistä.  Sadon kertymisestä, sen myynneistä ja muista luovutuksista pidettävä kirjanpito on tilatason seurannan lisäksi tärkeä myös silloin, kun seurataan luomutuotteiden jäljitettävyyttä markkinoilla.

 

Yksi tuote, yksi varasto muistiinpanopohja

Nyt käyttöösi on julkaistu muistiinpanopohja, tai malli omaa taulukkoa varten, kun teet varastokirjanpitoa, joka sisältää myös taselaskelman. Pohjaan kootaan yksi tuote, jonka määrää ja siirtoja seurataan yhdessä varastossa. Varastoon tuotujen erien ja sieltä poisvietyjen erien erotuksesta muodostuu tase, joka kertoo varastossa olevan tuotteen määrän. Täyttöohjeet löytyvät lomakkeen kakkossivulta.

Lataa täytettävä Varastokirjanpito lomakepohja.pdf

 

Lomakkeeseen on tiivistetty luomuvalvonnassa vaaditut asiat.
Ne kannattaa kerrata Eviran eläintuotantoehtojen kohdasta 2.8. Toimijan muistiinpanovelvollisuus ja
Eviran vihosta Yleiset ja kasvintuotannon ehdot kohdasta 13.1. Varastokirjanpito.

Lataa tuotantoehdot tästä:

Yksi tuote, monta varastoa muistiinpanopohja

Eviran nettisivuilta löytyy vuonna 2016 uudistettu lomake, johon voidaan koota yhden tuotteen liikkeet useammassa varastopaikassa. Sellainen voi olla esimerkiksi kuivuri, jossa on samaa viljaa useassa eri siilossa.

Sarake ”Tosite” on lomakkeessa mukana muistuttamassa, että viljelijän on varauduttava esittämään tarkastajalle kirjallinen selvitys siitä, mistä varastoon tuotu erä on tullut tilan varastoon.

Tosite on esimerkiksi

  • ostetusta rehuviljasta tai siemenistä saatu kuitti, josta ilmenee, että tuote on luomulaatua
  • toisen luomutilan pellolta korjatusta rehusta viljelijän antama vaatimuksenmukaisuusvakuutus
  • itseviljellyistä tuotteista lohkomuistiinpanot
  • ylivuotiseksi jääneistä tuotteista edellisen vuoden varastokirjanpito, jossa lukee tuotteen taseen loppusumma

Eviran uudistettu lomake varastokirjanpitoa varten

Lataa tuotantoehdot tästä:

Polkua seuraten löytyvät kaikki muutkin voimassaolevat tuotantoehdot ja mallipohjat luomutoimijoille.

https://www.evira.fi/

Valitse etusivulta kohdasta OIKOPOLUT Luomu-> seuraavat painikkeet löydät sivun vasemmasta laidasta Luomun lomakkeet ja ohjeet -> Mallipohjat luomutoimijoille

 

Kirjoittajat: Brita Suokas ja Pirkko Tuominen

Aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Tämän aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.