Vuoden ATERIAteko 2010 ‐kilpailun voittajaksi Espoo Catering

Vuoden ATERIAteko 2010 kilpailun voittajaksi on valittu Espoo Catering. Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma (Sre) lanseerasi vuonna 2009 ATERIAteko‐kilpailun, jossa etsitään julkisen sektorin ammattikeittiötä, jossa on kehitty ja toteuttu kestävää kehitystä esimerkillisesti valtioneuvoston kestävän kehityksen periaatepäätöksen (VNP 04/2009) mukaisesti.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä
Voittajakeittiössä on vähennetty pitkäjänteisesti biojätteen määrää ja seurannalle on asetettu konkreettisia tavoitteita. Tämä toimija on myös mukana ilmastopäästöjen vähentämisohjelmassa (Julia 2030) ja on kiinnittänyt huomiota kuljetuksien aiheuttamiin päästöihin sekä kouluttanut kuljettajiaan taloudelliseen ajotapaan. Ruokapalvelulla on ollut oma ympäristöohjelma käytössä jo pitempään, ja ruokalistasuunnittelussa on huomioitu MSC – sertifikaatin mukaisen kalan käyttö sekä kasvisruokavaihtoehdon saatavuus päivittäin lähes kaikissa asiakasryhmissä. Kestävän kehityksen toteuttamisessa on myös otettu huomioon kasvatuksellinen puoli, ja toimijalla on hauska ja kekseliäs tapa tiedottaa ja kouluttaa henkilöstöä ympäristöohjelman vaativiin toimintoihin.

Tuomaristo palkitsi kunniamaininnalla Seinäjoen Seurakunnan (Jaana Kujala, pääemäntä). Seurakunta on kehittänyt ja toteuttanut kestävää kehitystä omalla esimerkillään myös pitkäjänteisesti ja luonut toiminnalleen ympäristöohjelman, joka huomioi kaikki toiminnan osa‐alueet selkeillä, konkreettisilla ohjeilla.

Käytännön ATERIAteot arvioinnin pääperusteena
Kilpailuun osallistuneiden toimijoiden taso oli korkea. Voittajan valintaan vaikuttivat erityisesti kestävän kehityksen toiminnan pitkäjänteisyys ja laaja‐alainen vaikuttaminen eri toimien osa‐alueilla. Työyhteisön toiminnan arviointiin käytettiin kolmea eri teemaa: konkreettisia ja innovatiivisia kestävän kehityksen tekoja, tietoisuutta valtioneuvoston kestävän kehityksen periaatepäätöksestä sekä ympäristövastuullisuutta.

Lisätietoja

Kilpailu