Worldwatch instituutti: Maatalous avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Maatalous, jota usein syytetään ilmastonmuutoksen suureksi aiheuttajaksi, voi olla avain ilmastonmuutoksen torjunnassa. Muuttamalla maatalouden tuotantomenetelmiä voidaan maaperään sitoa suuria määriä hiiltä. Näin toteaa Worldwach-instituutti kesällä julkaistussa raportissa.

Uudet innovaation viljelymenetelmien muuttamisessa voivat muodostua avaintekijöiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa. Maatalouden avulla voitaisiin sitoa 25 prosenttia fossiilisista polttoaineista vapautuvasta hiilestä maaperään.

Hiilidioksidin keinotekoinen varastointi on epävarma menetelmä ja sen kehittämiseen tarvitaan vielä ainakin 10 vuotta. Sitä vastoin maatalouden ilmastoystävälliset menetelmät ovat jo nyt käytettävissä.

Maatalouden tuotantomenetelmien muuttamisen tulee olla oleellinen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Maailman väestön on myös ymmärrettävä, että päästöjen vähentäminen ei riitä vaan ilmakehän hiilidioksidin määrää on jopa vähennettävä.

Energiatehokkuutta tulee parantaa ja tulee siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi päästöjä on vähennettävä metsänhoidollisin ja maatalouden toimenpitein.

Yli 30 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä liittyy elintarvikkeiden tuottamiseen ja maankäyttöön, ollen samalla tasolla liikenteen ja teollisuuden päästöjen kanssa.

Raportissa korostetaan viittä menetelmää kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi:

  • Hiilen sitominen maaperään. Maaperä on kolmanneksi suurin hiilen varasto. Maata voidaan hoitaa päästöjävähentäen vähentämällä maanmuokkauksia, vähentämällä typpilannoitusta ja ehkäisemällä eroosiota. Lisäksi maahan voidaan sitoa suuria määriä hiiltä lisäämällä maan multavuutta.
  • Monivuotisten kasvien viljely. Kaksi kolmasosaa viljelyalasta kasvaa yksivuotisia kasveja. On kuitenkin suuria mahdollisuuksia siirtyä viljelemään monivuotisia kasveja, nurmia, pensaita ja puita, jotka tuottavat elintarvikkeita, rehua ja polttoainetta. Monivuotisten kasvien juuristot ja maanpäälliseen kasviainekseen sekä maahan varastoituu tällöin suuria määriä hiiltä.
  • Ilmastoystävällinen kotieläintuotanto. Kotieläimet tuottavat lähes puolet koko maatalouden ja maankäytön kasvihuonekaasujen päästöistä. Vuorolaidunnus, lannan parempi käsittely, biokaasun tuotanto ja ruokinnan parantaminen vähentävät karjatalouden päästöjä.
  • Kasvillisuuden suojelu. Metsien hävittäminen ja raivaus, metsä- ja maastopalot ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen päästöjen lähteitä. Tarvitaan kannustimia viljelijöille ja metsiä hoitaville, jotta nämä säilyttäisivät metsiä ja nurmivaltaisia alueita. Kannustimiksi ja ohjauskeinoiksi tarvitaan tuotteiden sertifiointijärjestelmiä, ilmastoperusteisia tukia, lisäksi omistusoikeuksia tulee varmistamistaa ja yleisiä metsäpalojen varoitusjärjestelmiä tulee kehittää.
  • Palauttamalla entiselleen pilatut kosteikot ja laidunmaat. Palauttamalla kasvillisuus suurille alueille pilattuja maa-alueita voidaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja saadaan palautettua maa tuottavaksi, suojellaan kriittisiä vesialueita ja vähennetään maaseudun köyhyyttä.

Worldwatch Report: Mitigating Climate Change Through Food and Land Use. Scherr ym. 2009. ISBN 13: 978-1-878071-91-0 www.worldwatch.org/node/6126

5.11.2009 Teksti: Jukka Rajala