Ympäristöpalkinto jälleen luomuviljelijälle

Teppo HeikkiläItämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon sai Suomessa jälleen luomuviljelijä.

– Niin eikös se nyt ole aika luonnollista, että tällaisen kilpailun voittaa luomutila, toteaa voittaja Teppo Heikkilä.

Heikkilän tilalla Loimaalla on käytössä muitakin erityisympäristötukiin oikeuttavia käytäntöjä kuin luomumenetelmät. Ympäristötuen lisätoimenpiteistä on käytössä muun muassa lannan levitys kasvukaudella ja ravinnetaseet. Heikkilän tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden välisessä loppukilpailussa, jonka voittaja julkistetaan 17.11. Helsingissä.

– Näiden käyttöönotto on helppoa, kun on nautoja ja laajamittainen nurmiviljely. Lisäksi ympäristöratkaisuna on valittu tuulisähkö koko tilan tarpeisiin, kertoo Heikkilä. Myös biokaasu on haaveissa.

Enemmän työtä tulee, kun on haluttu etsiä luonnonlaitumia, joiden monimuotoisuutta voidaan pitää yllä laiduntamalla. Niitä on loimaalainen tila etsinyt rannikolta asti ja käytössä on nyt 40 ha.

– Onneksi tukea saa sen verran, että nautojen kuljettaminen laitumille ja aitojen tekeminen kannattaa, kuvaa Heikkilä. Nautoja on 330 ja niitä myydään myös siitoseläimiksi.

Heikkilän tilalla on panostettu eläinten hyvinvointi mielessä navetan tilavuuteen ja turvekuivitukseen. Jaloittelutarhaa ei ole.

– Ideaalihan on, että jaloittelutarhasta valumat menevät kosteikkoon, kuten viime vuoden ympäristöpalkinnon voittajilla Vapolan tilalla. Mutta meillä ei ole sopivaa paikkaa kosteikolle ja sadeveden keruu järjestelmäkään ei tuntunut houkuttelevalta rakentaa.

Vapolan tila Kalannista voitti viime vuonna myös koko Itämeren alueen loppukilpailun.

– Kannustus on tärkeää ja motivoi tekemään työn yhä paremmin, kiittelee Vapolan emäntä Katariina Vapola.

MTK:n kanssa järjestetty Suomen kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin kilpailua. Tänä vuonna Itämeren alueen voittaja julkistetaan 17.11. ja pääpalkintona on 10 000 euroa.

Heikkilän tilan ravinnepäästöjä vähentävät toimet:Emolehmiä Heikkilän luomutilan laitumella
1) Laajaperäinen nurmituotanto, vähintään 50 % nurmella
2) Kattava kuivalantajärjestelmä (tilavat katetut lantalat, eläinten pihatossa kestokuivikepohja, kaikki lanta ja virtsa imeytetään runsaaseen turpeeseen. Turvetuotanto on omalta maalta)
3) Lannan levitys vain kasvukaudella
4) Laajat suojavyöhykealueet joen varressa, jopa 30 metriä leveitä
5) Aluskasvien käyttö, timotei kaikille kevätviljoille
6) Ravinnetaselaskenta
7) Kattava luomutuotanto, sekä vilja että eläimet ovat luomussa ja sen kriteereissä

Muut ympäristötoimet:
1) Perinnebiotoopit, lehmien laitumet ovat luonnonlaitumia, sopimuksen alaisia perinnebiotooppialueita. Osa on Natura 2000 -alueita, jotka ovat arvokkaita lintualueita.
2) Luomusäännöt kieltävät torjunta-aineiden käytön sekä kemiallisten lannoitteiden käytön. Typpi tulee kiertoon biologisen typensidonnan kautta jolloin fossiilisen energian tarve on oleellisesti pienempi.
3) Käytössä on eläinten hyvinvointituki.
4) Tilan sähkö tuotetaan tuulivoimalla.
5) Asuintalo lämpenee puulla.
6) Kaatopaikkajätteen määrä minimoidaan kierrättämällä kaikki mahdollinen materiaali.
7) Rehun korjuu ja lannan levitys ovat ulkoistettua toimintaa, mikä vähentää omien koneiden tarvetta.

Lisätietoja
WWF Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto Heikkilän tilalle 2.11.2010

WWF Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto 2010

Aikaisempi uutinen Suomalainen luomutila Itämeren ympäristöystävällisin 13.10.2009

Teksti: Elisa Niemi